2024 - Pale di San Martino

Přehled základen 2024
Oznámení

2023 - Alpbachtal

Fotky z Alpbachtalu - 1. turnus
Fotky z Alpbachtalu - 2. turnus
Fotky z Alpbachtalu - 3. turnus
Povídání o 3. turnusu
Mapy ke stažení
Přehled základen 2023
Oznámení

2022 - Lienz

Fotky z Lienzu - 1. turnus
Fotky z Lienzu - 2. turnus
Fotky z Lienzu - 3. turnus
Povídání o 3. turnusu
Mapy ke stažení
Přehled základen 2022
Oznámení

2021 - Ötztal

Povídání o 3. turnusu
Fotky z Ötztalu - 3. turnus
Mapy ke stažení
Přehled základen 2021
Oznámení

2020 - Centrální Rakousko

Povídání o 3. turnusu
Fotky z Rakouska - 2. turnus
Fotky z Rakouska - 3. turnus
Fotky z Beskyd
Přehled základen 2020
Oznámení

2019 - Marmolada

Fotky z Dolomit - 1. turnus
Fotky z Dolomit - 2. turnus
Fotky z Dolomit - 3. turnus
Fotky z Krkonoš
Video z Dolomit - 2. turnus
Přehled základen 2019
Oznámení

2018 - Berchtesgaden

Přehled základen 2018
Mapy ke stažení
Fotky z Heukuppe
Video z Heukuppe
Fotky z Berchtesgadenu - 2. turnus
Video z Berchtesgadenu - 2. turnus
Fotky z Berchtesgadenu - 3. turnus
Oznámení

2017 - Wallis

Fotky z Wallisu (2. turnus)
Fotky z Wallisu (3. turnus)
Fotografie z průzkumu
Přehled základen 2017
Oznámení

2016 - Solná komora

Fotky ze Solné komory
Fotografie z Písecka
Přehled základen 2016
Oznámení

2015 - Vysoké Taury

Fotky z Matrei - 2. turnus
Mapy ke stažení - Taury
Průzkum ve Vysokých Taurech
Přehled základen 2015

2014 - Kaisergebirge

Fotky z průzkumu
Fotky z Kaisergebirge (4. turnus)
Přehled základen 2014

2013 - Cortina

Fotky z Cortiny - 2. turnus
Fotky z Cortiny - 4. turnus
Filipův deníček
Video
GPS trasy - 4/A
GPS trasy - 4/B
Mapy ke stažení
Přehled základen 2013

2012 - Bavorsko

Fotky z Bavorska
Filipův deníček
Video
GPS trasy
Přehled základen 2012
Oznámení

2011 - Chamonix

Fotky z Chamonix
Video
Geologické okénko
Fotky z průzkumu
Přehled základen 2011

2010 - Ennstal

Fotky z Ennstalu
Filipův deníček
GPS trasy
Video
Hodnocení sezóny 2010
Přehled základen 2010

2009 - Corvara

Fotky z Dolomit
Filipův deníček
Geologické okénko
Hodnocení sezóny 2009
Mapy ke stažení
Přehled základen 2009

2008 - Nízké Taury

Fotky z Nízkých Taur
Filipův deníček
Hymna 4. turnusu
Hodnocení sezóny 2008
Přehled základen 2008

2007 - Gailtal

Fotky z Gailtalu
Filipův deníček
Hodnocení sezóny 2007
Přehled základen 2007

2006 - Montafon

Fotky z Montafonu
Filipův deníček
Hodnocení sezóny 2006
Přehled základen 2006

2005 - Pale

Fotky z Dolomit
Video z ferráty
Hodnocení sezóny 2005
Přehled základen 2005

2004 - Engadin

Fotky ze Švýcarska
Hodnocení sezóny 2004
Přehled základen 2004

2003 - Achensee

Fotky z Achensee
Hodnocení sezóny 2003
Setkání po sezóně
Přehled základen 2003

2002 - Dauphine

Fotky z Francie
Přehled základen 2002

2001 - Lienz

Fotky z Lienzu

2000 - Aosta
1998 - Švýcarsko
1997 - Ötztal
1996 - Brenta
1995 - Julské Alpy
1994 - Dolomity

1993 - Hohe Tauern

Fotky z Vysokých Taur

Geologické okénko
aneb postřehy z exoďáckého putování po Alpách

Dlouholeté výlety do Alp s partou kamarádů a přátel, kteří se sešli kolem skupiny brněnských pracovníků převážně katedry tělesné výchovy Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně mně poskytlo příležitost nejen k turistickému vyžití, ale i k pozorování přírody, zejména hor z profesionálního hlediska geologa. A nejsem sám, neboť v každém turnusu se nacházejí podobní lidé zajímající se hlouběji třeba o botaniku, zoologii a nebo historii aj. Zvídavost spojená se sportovními zážitky je naší velkou motivací, která nás pohání kupředu. Abych splatil nějaký dluh kamarádství a přátelství a nezapomenutelných chvil prožitých v horách, vybral jsem ze svého archivu z podnětu Petra Lukáše některé moje amatérské fotografie geologických jevů a sestavil jsem z nich minigalerii složenou ze střípků zachycených často při velkém fyzickém vypětí i euforii. Zdaleka nelze zachytit vše co se nabízí. Dovoluji si proto předložit něco, co jsem viděl sám nebo s některými přáteli ve chvílích a okamžicích, kdy nám to matka příroda dovolila.

Honza Zapletal


2009 - Geologie severních Dolomit

Rozsáhlý popis geologického prostředí severních Dolomit včetně fotografií naleznete na této zvláštní podstránce.


2011 - Geologie oblasti Mont Blanc

Geologický popis oblasti Mont Blancu a názorné fotografie jsou na této podstránce.


Passo Rolle: Vrásová struktura - antiklinála (sedlo) a synklinála (koryto) v deskovitých vápencích

Altopiano delle Pale: Produkty mechanického zvětrávání dolomitů z doby po ústupu ledovců.

Altopiano delle Pale: Ledovcem ohlazený povrch s krasovými jevy - závrty.

Bernina: Ústup ledovců s opuštěnými bočními morénami.

Ecrins: Ledovcové ohlazy (deterze).

Rosskopf: Mrazem tříděné polygonální půdy vytvářející mnohoúhelníkovité až kruhové tvary.

Ecrins: Sedimenty vyplavené z podloží Bílého ledovce vytvářejí písčité nánosy, v nichž se ledovcový potok člení na mnoho ramen (tzv. divočící řeka). Profil údolí vykazuje typický ledovcový původ s profilem ve tvaru U.

Grindelwald: Jemné deterzní rýhy na povrchu vápence způsobené drobnými úlomky hornin ve spodní části ledovce

Hochwechsel: Thufury. Povrchové půdní formy vznikající působením mrazu za spoluúčasti vegetačního krytu.

Tognazza: Kamenné slunce. Tvary odlučnosti vulkanických hornin způsobené nehomogenitami uvnitř lávy

Karwendel: Typický reliéf severních vápencových Alp s masivními dolomity. Ve spodní části jsou sedimenty vrstevnaté. Svahy jsou pokryty mocnými polohami sutí.

Latemar: Typický reliéf jižních vápencových Alp s výrazně vrstevnatými vápenci a dolomity.

Rätikon: Vnitřní stavba velkých příkrovových těles, tvořená tence deskovitými tektonickými krami s vyznačenými násunovými zlomy.

Tognazza: Sloupcovitá odlučnost kyselých vulkanitů (paleorhyolitů), vznikající při tuhnutí lávy.

Matterhorn: Zbytky morén po ústupu ledovců na jižním svahu Matterhornu.

Punte Rolle: Vrásová struktura - synklinála v souvrství alpského Veruccana (perm až trias).

Punte Rolle: Obnažená vrstevní plocha šikmo uložených vrstev s oscilačními čeřinami jezerního původu (Veruccano)

Rofan: Škrapové pole na ukloněné plotně vápenců

Romanche: Poledovcové údolí řeky Romanche s profilem písmene V.

Silvretta: Ledovcem modelované údolí (U) proříznuté mladším vodním tokem je transformováno do tvaru V.

Stubaiske Alpy: Deskovité vápence s hustě nahlučenými plochami břidličnatosti vznikající tektonicky. Hornina je proto silně rozpadavá.

Val Rosseg: Prudce ukloněný ledovcový splaz s ledovcovým jezerem.

Geisspitze: Selektivní zvětrávání hornin silně závisí na jejích odolnosti vůči zvětrávání. Tvar připomíná eolický útvar "viklan".

Wildes Mannle: Situace před čelem odtávajícího ledovce představuje chaotický terén se zbytky morén, drobnými jezírky a písčitými lavicemi a nánosy.

Latemar: Výrazně věžovité tvary jsou typické pro Jižní Dolomity.

Rosskopf: Vznikající krasová podélná prohlubeň představuje útvar označovaný termínem "polje".

Latemar: Plíživé pohyby sutí na svazích prozrazuje vegetace
(tzv. opilé stromy).

Madrisella: Mrazový srub složený ze svoru s uvolněnými svahovými sutěmi.

Schesaplana: Kolmo postavené vrstvy deskovitých a lavicovitých vápenců dokládají silné tektonické postižení.

Bartholomäberg: Historický vstup do štoly, kde se od 17. stol. těžily rudy železa, mědi a stříbra.

Hoher Dachstein: Defilé vrstevnatých dachsteinských vápenců (svrch. trias). Střídání deskovitých a lavicovitých vrstev vápenců a dolomitů.

Hoher Dachstein: Příčný řez příkrovovou deskou. Profil ukazuje provrásnění hornin v otevřených vrásách

Hoher Dachstein: Mělká synklinální struktura v dachsteinských vápencích tvoří vlastní vrchol

Hoher Dachstein: Defilé vrstevnatých dachsteinských vápenců (svrch. trias). Střídání deskovitých a lavicovitých vrstev vápenců a dolomitů.

Liechtensteinklamm: Kaskádovitě seřazené obří hrnce v hluboce založeném v sevřeném údolí vodopádu

Mosermandl (jižní svah): Drobná vrásová stavba (v dm rozměrů) v triasových vápencích

Strimskogel: Násunová stavba podél mírně ukloněné zlomové plochy. Zadní vrchol Strimskogelu, tvořený kvarcity je nasunutý na mladší vápence

Weisseck: Vysněžené ledovcové kary v masivu Weissecku

Autor: Prof. RNDr, Jan Zapletal, CSc., katedra geologie, Univerzita Palackého, Olomouc


Nahoru

Vaše komentáře, poznámky a pod. k tomuto tématu můžete uplatnit zde: petr.lukas@exod.cz